Waarde economisch verkeer (WEV):

Op het moment dat u uw voertuig van zakelijk naar privé gaat overdragen, verdient het aanbeveling om deze te laten taxeren. Dit om latere discussies en of problemen met de belastingdienst te voorkomen. Het gaat hierbij om de Waarde Economisch Verkeer (WEV). U ontvangt van ons een gedegen en volledig onderbouwd waarderapport in tweevoud.


© Voertuig Taxaties